Opisywany układ, to kolejny monitor pakietu napędowego Lipo (1S-3S), współpracujący z telemetrią Fr_Sky. Tym razem projekt jest oparty o moduł Arduino ProMini i jest to procesorowy odpowiednik pierwszego naszego monitora tego typu - SGM-TeleGuard w wersji V3C (tylko sygnalizacja napięcia progowego na pojedynczej celi). Prawdę powiedziawszy ta koncepcja, to był mój pierwszy pomysł na taki monitor, niestety w tamtym czasie nie byłem w stanie zrealizować go własnymi siłami. Dlatego SGM-TG był oparty na przeróbce fabrycznego wskaźnika HXT.

Jak widać na schemacie ideowym, na 3 wejścia analogowe modułu ProMini jest podawane napięcie z poszczególnych cel pakietu napędowego poprzez dzielniki rezystorowe (R11/R12, R21/R22, R31/R32). Diody D1, D2, D3 włączone w szereg z dzielnikiem zabezpieczają procesor przed odwrotnym podłączeniem pakietu. Pomiar jest wykonywany na sumarycznej ilości cel w stosunku do masy (jedna-dwie-trzy), a napięcie na pojedynczej celi obliczane poprzez programowe odjęcie zmierzonych napięć, i tak:

Cela1 = U(LiPo1), Cela2 = U(LiPo2)-U(LiPo1), Cela3 = U(LiPo3)-U(LiPo2)

Oczywiście obliczenia są prowadzone z uwzględnieniem spadku napięcia na dzielnikach i diodach zabezpieczających. Sposobu doboru rezystorów w dzielnikach nie będę szczegółowo wyjaśniał, chodziło tu o spełnienie kilku kryteriów - łatwo dostępne typowe wartości, w miarę możliwości jednakowy prąd płynący przez dzielniki (co daje jednakowy spadek napięcia na diodzie), napięcie na wejściu pomiarowym procesora nie przekraczające dopuszczalnej wartości. Z kolei dzielnik wyjściowy (R4/R5) jest dobrany tak, aby napięcie na wejściu telemetrii nie przekraczało dopuszczalnych 3,3V. Sygnalizacja działa dwustanowo - jeśli wszystkie cele mają napięcie powyżej założonego progu, na telemetrię jest podawany sygnał bliski maksimum (powyżej 3V), jeśli napięcie dowolnej celi spada poniżej założonego progu, na telemetrię jest podawane napięcie bliskie zeru. Taki alarm zadziała przy progu alarmowym ustawionym w nadajniku w bardzo szerokim zakresie, co ma znaczenie praktyczne tego rodzaju, że jeśli na danym kanale korzystamy z innych czujników/alarmów, to prawdopodobnie nie ma konieczności przeprogramowania progu wraz ze zmianą modelu. Natomiast ew. odczyt napięcia na wyświetlaczu telemetrii nie będzie oczywiście pokazywał sensownej wartości.

Schemat płytki (widok od strony druku) i rozmieszczenie elementów przedstawia powyższy rysunek. Elementy są montowane po stronie druku, pod płytką z kolei jest zamontowane kątowe złącze „goldpin”, które umożliwia podłączenie procesora. Ten sposób opisałem dokładnie wcześniej przy okazji innych projektów Arduino, opartych o moduł ProMini, pozwala on na odłączanie modułu procesora do jego zaprogramowania przy użyciu programatora ISP.

Płytka wygląda nieco inaczej niż w projekcie, ale wykonałem ją metodą frezowania dremelem „z ręki”. Po stronie przeciwnej do druku zostało wlutowane złącze do procesora, a po stronie druku 4-pinowe złącze do gniazda balancerowego w pakiecie.

Po wlutowaniu rezystorów (dzielniki R11/R12, R21/R22, R31/R32) i diod wykonałem pomiary testowe podłączając płytkę do modułu UNO (wyświetlanie zmierzonych wartości napięć na PC-cie), w ten sposób łatwiej było uruchomić program, zweryfikować wartości elementów i dobrać parametry w programie, poprawiające dokładność odczytu napięcia. Do podłączenia układu testowego trzeba było poprowadzić dodatkowo przewód masy do UNO, w SGM-ArduGuard nie ma tego połączenia, masa i zasilanie modułu pochodzi z odbiornika, a końcówki do pomiaru napięcia są dołączone do gniazda balancerowego - ten sposób jest właściwy i bezpieczny dla procesora i odbiornika, pod żadnym pozorem nie należy podłączać dodatkowej masy, ani prowadzić jej w inny sposób, niż pokazano w projekcie.

Następnie wlutowałem kondensatory (ceramiczne, miniaturowe, pochodzące z demontażu) oraz dzielnik R4/R5, przewody do odbiornika i kątowe złącze męskie do ProMini.

Tak wygląda gotowe urządzenie po wsunięciu procesora, przed założeniem koszulki...

... a tak po założeniu etykiet z napisami i koszulki termokurczliwej. Przewód do odbiornika jest w standardzie „wtyczki RC” i tak się go podłącza do odbiornika D6Fr (wejście A2), w przypadku odbiorników serii D8R żółty przewód należy wypiąć z wtyczki - A2/A1 podłączane na ściance bocznej, Gnd i +5V podłączane z grzebienia serw. Próg alarmu (na etykiecie - 3,6V) został początkowo zaprogramowany do testów, docelowo w programie można ustawić inną pożądaną wartość - np. 3,3V. Warto też sprawdzić miernikiem uniwersalnym w docelowej instalacji ile wynosi rzeczywiste napięcie alarmu i w razie potrzeby skorygować odpowiednio wartość ustawioną w programie.

SGM ArduGuard ma podobną wielkość jak SGM-TeleGuard V3c, podobny koszt budowy, natomiast jest zdecydowanie prostszy w montażu, można również dostosować próg napięcia do własnych wymagań. Po prawidłowym podłączeniu dioda umieszczona w pobliżu przycisku „Reset” sygnalizuje liczbą błysków rozpoznaną ilość cel (jedna, dwie, trzy), i stan ten trwa, dopóki napięcie na wszystkich celach jest większe od progowego. Jeśli napięcie na dowolnej celi spadnie poniżej progu, dioda zapala się na stałe, a na wejście telemetrii podawany jest sygnał niski. Jeśli po podłączeniu pakietu dioda nie miga (lub ilość błysków nie odpowiada ilości cel), to oznacza, że pakiet jest źle podłączony. Urządzenie wymaga zasilania 5V, powinno być więc używane z odbiornikiem zasilanym z reglera z BEC 5V i nie nadaje się do innych kombinacji zasilania (np.reglera Opto i oddzielny pakiet do odbiornika).

Warto wspomnieć, że dokładność pomiaru zależy od dwóch czynników - na ile dokładnie określi się w programie parametry związane z dzielnikami napięcia zamontowanymi na płytce, a także na ile bliskie wartości 5V jest napięcie BEC. Ze względów układowych napięciem odniesienia w module ProMini, wykorzystywanym w przetworniku analogowo-cyfrowym, jest napięcie zasilania. Z tego powodu w programie jako wartość napięcia odniesienia została przyjęta stała wartość 5V.

Rzeczywiste pomiary progu alarmu dla pakietu z 3 cel, przy wartości alarmu ustawionej programowo na 3,2V były następujące: cela1=3,15V, cela2=3,13V, cela3=3,12V przy napięciu zasilania równym 5,04V.

 

Program do pobrania --> SGM_ArduGuard.zip

 

Uwaga! Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy i uszkodzenia związane z budową i podłączaniem urządzenia, każdy robi to na własne ryzyko. Projekt do wykorzystania wyłączenie na własny użytek.

 

Nie masz uprawnień aby komentować.

Publikowane tutaj materiały i zdjęcia stanowią własność ich autorów, nie mogą być kopiowane oraz wykorzystywane bez ich zgody.
Strona niekomercyjna.